Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoły Podoficerskie i Oficerskie

ZOSTAŃ PODOFICEREM

 Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej. Kandydat na podoficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Służba kandydacka jest to forma czynnej służby wojskowej pełniona przez kandydata na żołnierza zawodowego.

 O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – ukończona szkoła średnia.

  Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej składa w terminie do dnia 31 marca danego roku, wniosek do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

  Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do szkoły podoficerskiej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (j.t. Dz.U.z 2014r., poz. 1414);
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., nr 61, poz. 382).

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej szkół podoficerskich.

 

SZKOŁY PODOFICERSKIE


SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH w POZNANIU

60-628 POZNAŃ, ul. Wojska Polskiego 86

http://spwl.wp.mil.pl/pl/index.html


SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE

08-521 DĘBLIN ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5

http://spsp.wp.mil.pl/pl/index.html


SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ w USTCE

76-271USTKA LĘDOWO 1N

http://spmw.wp.mil.pl/pl/index.html

 ZOSTAŃ OFICEREM

  Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Służba kandydacka jest to forma czynnej służby wojskowej pełniona przez kandydata na żołnierza zawodowego.

  O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.

  O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych.

 Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej (akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej):

 1. osoby posiadające świadectwo dojrzałości - w terminie do dnia 31 marca 2016 roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 2. cywilni studenci uczelni wojskowych - w terminie do dnia 31 marca 2016 roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 3. studenci innych uczelni niż uczelnia wojskowa - w terminie do dnia 31 stycznia i 15 maja 2016 roku, do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.

 Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do studium oficerskiego lub świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjecie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w uczelni wojskowej – oryginał lub kopia wystawiona przez uczelnię lub szkołę;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa - (dołączają tylko cywilni studenci uczelni wojskowych oraz studenci innych uczelni niż uczelnie wojskowe);
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

   Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do uczelni wojskowej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (j.t. Dz.U.z 2016 poz. 1726)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1627)

  Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.

AKADEMIE WOJSKOWE I WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE 


AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

00-910 WARSZAWA al. gen. A. Chruściela 103

www.akademia.mil.pl
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
www.amw.gdynia.pl
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA
00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
www.wat.edu.pl
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109
www.awl.edu.pl/
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12
www.wsosp.deblin.pl

Do pobrania:

adoibr  Decyzji Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej 
 adoibr Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej
 adoibr Wniosek o powołanie do służby kandydackiej
 adoibr  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
75-go Pułku Piechoty 3
41-500 Chorzów
tel. 261124556
fax. 261124557
wkuchorzow@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.