Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Okresowa Służba Wojskowa

    Okresowa służba wojskowa to rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

   Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

    Do okresowej służby wojskowej mogą być powołani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe oraz żołnierze rezerwy nieposiadający przydziałów kryzysowych, którzy złożą do wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej.

CZAS TRWANIA

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy.

Czas trwania okresowej służby wojskowej może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej za zgodą żołnierza rezerwy do trzydziestu sześciu miesięcy.


WYNAGRODZENIA

    Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Minister Obrony Narodowej określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pełnienia okresowej służby wojskowej:

  • przyjmowania żołnierzy rezerwy do okresowej służby wojskowej, zapewniając sprawne przyjęcie osób powołanych do odbycia tej służby;
  • wyznaczania na stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych, w tym wyznaczania i kierowania do pełnienia służby poza granicami państwa, uwzględniając cel dokonywania tych czynności;
  • opiniowania służbowego, z uwzględnieniem prawa żołnierzy do składania zażaleń w tych sprawach.

Szczegółowe informacje na temat służby okresowej można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie lub telefonicznie 32-24-12-458 – centrala lub 261-124-582.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (j.t Dz. U. 2016 poz. 1534)
  • Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 36 

Do pobrania

adobe Wniosek do służby okresowe
adobe Kwestionariusz do sł. okresowej

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
75-go Pułku Piechoty 3
41-500 Chorzów
tel. 261124556
fax. 261124557
wkuchorzow@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.