Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Asysta Honorowa

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

   W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczy wojskowa asysta honorowa1. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. „Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP”

  O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach decydują dowódcy garnizonów wyznaczając jej skład. Zasięg terytorialny poszczególnych garnizonów określa Rozp. MON z 18.06.2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz. U. z 2013 r., poz. 1118.)

   Organizatorzy uroczystości2, które nie zostały ujęte w „Ramowym programie obchodów…” oraz w „Planie przedsięwzięć na rzecz obronności państwa …” kieruje wnioski o udział wojskowej asysty honorowej (wzór wniosku o asystę honorową) do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie.

GARNIZON BYTOM

Garnizon Bytom trytorialnie zasięgiem właściwości dowódcy obejmuje:

 • powiat będziński
 • m. Bytom
 • m. Chorzów
 • m. Dąbrowa Górnicza
 • m. Jaworzno
 • m. Katowice
 • m. Mysłowice
 • m. Piekary Śląskie
 • m. Ruda Śląska
 • m. Siemianowice Śląskie
 • m. Sosnowiec
 • m. Świętochłowice
 • m. Tychy
 • m. Zabrze
 • powiat tarnogórski (gmina Radzionków)
 • powiat zawierciański

    Z dniem 19 grudnia 2013 r. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej powierzył pełnienie obowiązków Dowódcy Garnizonu Bytom Dowódcy 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu.

   Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych należy kierować do:

Dowódcy Garnizonu Bytom 
ul. Oświęcimska 30, 
41-902 BYTOM 
tel. 261-126-423; 261-126-630

  Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz (wzór scenariusza) i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem. Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, należy jego układ skonsultować przed zatwierdzeniem z komórką organizacyjną MON właściwą w sprawach wychowania.

  Natomiast, gdy podczas uroczystości zaplanowano odczytanie apelu poległych lub apelu pamięci, jego treść należy przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi wyżej wymienionej komórki organizacyjnej MON.

   Przeprowadzenie uroczystości można poprzedzi rekonesansem z udziałem organizatora, dowódcy odpowiedzialnego za udział wojskowej asysty honorowej, osób odpowiedzialnych za inne elementy uroczystości (sztandary, inne pododdziały, delegacje, zespoły artystyczne itp.) oraz przedstawicieli służb porządkowych.

  W trakcie rekonesansu omawia się i uzgadnia zagadnienia dotyczące przygotowania miejsca uroczystości, jego dekorację, sposób ustawienia wojskowej asysty honorowej, pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości, mając na uwadze godny i sprawny jej przebieg.


1Wojskową asystę honorową może stanowi: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z broni lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z broni lub bez broni), _żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz _żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.
2Władze państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, środowiska kombatanckie, kościoły, związki wyznaniowe, instytucje, uczelnie, szkoły i inni partnerzy społeczni.

 


POBIERZ

adobe  OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
   Ceremoniał Wojskowy
   Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej
   Scenariusz uroczystości o charakterze patriotycznym
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
75-go Pułku Piechoty 3
41-500 Chorzów
tel. 261124556
fax. 261124557
wkuchorzow@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.